warsztat architekta warsztat architekta

Architekturę w przyszłości zdeterminuje kilka ważnych czynników:

  • ekologia - podnoszenie efektywności energetycznej, poszukiwanie nowych materiałów budowlanych, alternatywne źródła energii. Z drugiej strony optymalizacja - redukowanie odpadów budowlanych, minimalizowanie zużycia energii.

  • digitalizacja i automatyzacja procesów - będą coraz szerzej wkraczały do procesu projektowego. Poza narzędziami jednak niezbędne jest wypracowanie rozwiązań pozwalających na obrót dokumentacją – nie tylko w obszarze jednej firmy, ale pomiędzy wszystkimi uczestnikami poszczególnych etapów realizacji inwestycji.

Obserwujemy błyskawiczny rozwój technologii informatycznych. Liderzy jednomyślnie twierdzą, że te ułatwiające komunikację oraz wspierające planowanie i optymalizację procesów na pewno odegrają decydującą rolę.

W jaki sposób korzystać z narzędzi dostępnych w nieustannie rozwijającym się technologicznie świecie i jak skutecznie implementować je w praktyce architektonicznej? Prezentujemy przegląd najnowszych programów i aplikacji, a także omawiamy możliwości cyfrowych narzędzi projektowania.

na podstawie raportu „Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025” zrealizowanego na zlecenie Autodesk przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku.

Zastanawiasz się czy BIM jest dla Ciebie? Czy sprawdzi się w Twojej firmie? Zobacz czego się nie da, albo jest trudne w 2D, a z BIM po prostu działa... Najważniejsze zagadnienia przedstawia Krzysztof Adach, ekspert, który od 13 lat zajmuje się wspieraniem firm w przejściu z 2D na BIM.

Przejdź z 2D do BIM i poznaj korzyści

Architektoniczny słownik nowych technologii

Algorytm genetyczny

Cyfrowa produkcja

Graficzne edytory algorytmów

Optymalizacja topologiczna

Processing

Opracowanie: Michał Piasecki

Baza wiedzy

Zacznijmy od Revita, najważniejszego „jądra," umożliwiającego modelowanie budynku i informacji o nim. Poznajmy Dynamo, część Revita, która dodatkowo wprowadza projektowanie generatywne - rozwiązanie, w którym algorytm generuje „katalog" opcji projektu, a projektant wybiera tę najlepiej spełniającą wytyczne funkcjonalne.

Obejrzyj webinary z Andrzejem Samsonowiczem, Autodesk